Žaluzine

Nadstrešnice

Prozori

Krovne badže

aluminijuske konstrukcije krovne badze
krovne-badže-svetlarnici

Krovne badže ili prozori u tavanskom prostoru najčešće imaju nepravilne oblike i nisu paralelnih strana nego se prave razne geometrijske kombinacije: trougao, kosi trapez, trapez itd. Za ove pomalo egzibicije u građevinarstvu aluminijumski profil je praktičniji material jer mogu da se izrade precizniji, čak i minijaturniji elementi. Potrebno je zadovoljiti dva uslova a to je da strana na kojoj su ugrađene šarke mora da bude vertikalna i gornja šarka da bude u najvišoj tački.
Krovne badze se izrađuju prema Vašem projektu i zahtevima.