Žaluzine

Nadstrešnice

Prozori

alu nadstresnica

Aluminijumske nadstrešnice u kombinaciji sa staklom ...

ili lexanom. Nadstrešnice spadaju u grupu krovnih konstrukcija. Mogu da budu izrađene od profila namenjenih za krovne konstrukcije, specijalizovanih sistema za nadstrešnice ali takođe i improvizovane od profila neke druge namene (podeonih T profila, profila za alu fasade itd.). Nadstrešnice ako su većih dimenzija zahtevaju podkonstrukciju i statički proračun. Pokrivna površina može biti od stakla ili polikarbonata. Ukoliko je pokrivni materijal staklo onda se mora voditi računa da staklo bude sigurnosnog tipa. Polikarbonat je dobro rešenje jer je dovoljno elastičan na udare a ima manju specifičnu težinu u odnosu na staklo. Lakši pokrivni materijal umanjuje potrebnu nosivost konstrukcije pa samim tim i smanjuje troškove izrade.

aluminijumska-stolarija-i-nadstresnica
aluminijumske-nadstresnice-i-staklo